نویسنده = ذاکری، محمدتقی
تعداد مقالات: 1
1. مأخذ شناسی و باز شناسی محتوای کتاب الاوصیاء شلمغانی

دوره 15، شماره 50، پاییز 1394، صفحه 95-118

محمد غفوری نژاد؛ محمدتقی ذاکری