نویسنده = صادق نیا، مهراب
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل کارکردی موعودباوری و نقش آن در تولید همگرایی در ادیان ابراهیمی

دوره 18، شماره 62، پاییز 1397، صفحه 77-99

مهراب صادق نیا؛ محمد مهدی لطفی


2. هزاره‌گرایی؛ رویکردها وگونه‌ها

دوره 16، شماره 52، بهار 1395، صفحه 71-94

مهراب صادق نیا؛ سعید توسلی خواه