نویسنده = میری رمی، سید محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. برهان پذیری عقلی ضرورت وجود امام دراندیشه آیت‌الله جوادی آملی

دوره 16، شماره 52، بهار 1395، صفحه 95-112

مسلم محمدی؛ سید محمدمهدی میری رمی