نویسنده = کبیری، زینب
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کار آمدی انتظار در حیات طیبه

دوره 16، شماره 54، پاییز 1395، صفحه 5-26

محمد مهدی گرجیان؛ زینب کبیری