نویسنده = آیتی، نصرت الله
تعداد مقالات: 2
1. بررسیِ اشتباهات قرآنی احمد الحسن بصری با تاکید بر تطبیق های متعارض با دلایل عقلی و نقلی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1397

نصرت الله آیتی؛ مرتضی کریمی