نویسنده = گودرزی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی

دوره 18، شماره 62، پاییز 1397، صفحه 5-33

علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا گودرزی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده؛ مونا پارسا