نویسنده = میراحمدی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل روایات فریقین در تعیین مصداق «دابّة الارض» با تأکید بر تفسیرهای روایی

دوره 18، شماره 61، تابستان 1397، صفحه 29-54

عبدالله میراحمدی؛ سیده اکرم حسینی