نویسنده = رحیمی جعفری، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل تقویت و تضعیف امتداد تاریخی مدعیان مهدویت

دوره 18، شماره 61، تابستان 1397، صفحه 105-127

عزالدین رضانژاد؛ محسن رحیمی جعفری