دوره و شماره: دوره 18، شماره 62، آذر 1397، صفحه 1-159 
1. اتخاذ رویکرد واقع‌گرایی انتقادی برای تصویرپردازی از آینده، بر اساس مختصات حکومت عدل مهدوی

صفحه 5-33

علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا گودرزی؛ محمد مهدی ذوالفقار زاده؛ مونا پارسا