دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 3-285 
5. مهدی یاوران

صفحه 73-92

نصرت الله آیتی


11. نعمانی و مصادر غیبت ‏(2)

صفحه 177-202

سید محمد جواد شبیری زنجانی