دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، مهر 1381، صفحه 3-452 
8. درآمدی بر ولادت و غیبت امام مهدی(عج)

صفحه 71-88

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ عبدالله امینی


9. او متولد شده است

صفحه 89-110

آیت الله محمد باقر ایروانی؛ بهروز محمدی


10. قاعد لطف و وجوب امامت

صفحه 111-132

علی ربانی گلپایگانی


12. جمال یار

صفحه 151-194

جواد جعفری


16. مهدی انکاری، انتظار ستیزی

صفحه 265-298

ابوالقاسم تجری گلستانی


17. هدایت های حضرت مهدی (عج)

صفحه 299-311

ابوالقاسم تجری گلستانی


22. معرفی کتاب غیبت نعمانی

صفحه 373-392

سید محمد جواد شبیری زنجانی