دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، فروردین 1382، صفحه 5-455 
4. قرآن‌ و فلسفه‌ی امامت‌

صفحه 41-67

علی‌ ربانی‌ گلپایگانی


7. انتظار پویا(2)

صفحه 99-110

آیت الله محمد مهدی آصفی؛ تقی متقی


10. فلسفه‌ی غیبت از منظر روایات (1)

صفحه 165-184

محمدهادی یوسفی‌ غروی؛ بهروز محمدی


13. مقدمات ظهور (1)

صفحه 229-270

سید مجتبی فلا‌ح‌


15. هدایت‌های حضرت مهدی (عج) (2)

صفحه 295-308

ابوالقاسم تجری گلستانی


20. نعمانی و مصادر غیبت (5)

صفحه 393-404

سید محمد جواد شبیری زنجانی


22. تنها راه (3)

صفحه 427-440

صادق سهرابی