دوره و شماره: دوره 6، شماره 17، پاییز 1384، صفحه 5-292 
1. میز گرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت

صفحه 5-28

علی‌رضا صدرا؛ محمد صابر جعفری؛ سید رضی موسوی گیلانی