دوره و شماره: دوره 12، شماره 39، زمستان 1391، صفحه 7-192 
1. تأملی در روایات اسرار غیبت

صفحه 7-28

محسن رحیمی جعفری؛ نجم‌الدین طبسیطبسی