دوره و شماره: دوره 13، شماره 40، بهار 1392، صفحه 7-164 
1. مهدویت و آینده‌پژوهی

صفحه 7-30

روح الله شاکری زواردهی؛ رضوانه شاهرخی ساردو


3. نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده

صفحه 49-71

علی اصغر پورعزت؛ میثم علیپور؛ علی اصغر سعدآبادی