دوره و شماره: دوره 14، شماره 44، بهار 1393، صفحه 7-136 
4. اسطوره‌های نجات، نماد موعود‌خواهی ملل

صفحه 89-108

روح الله شاکری زواردهی؛ نرجس خاتون پاشایی