سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

1. تگ شماره 50000 هزار تومان + هزینه پست

2. دوره یکساله 200000 هزارتوماه + هزینه پست

3. حضوری فقط هزینه مجله

نکته: بنا بر اولویت های مرکز تخصصی مهدویت بین 10 تا 40 درصد تخفیف در قیمت مجله به درخواست کنندگان تعلق می گیرد.