نویسنده = نصرت الله آیتی
نقد وبررسی نشانه‌های ظهور در سه اثر از شیخ ابوالحسن مرندی

دوره 14، شماره 46، آبان 1393، صفحه 113-140

محمد شهبازیان؛ نصرت الله آیتی


اهل کتاب در دولت مهدی (عج)

دوره 5، شماره 15، فروردین 1384، صفحه 243-274

نصرت الله آیتی


عدالت مهدوی و ادیان

دوره 4، شماره 13، مهر 1383، صفحه 245-262

نصرت الله آیتی


‌اهل کتاب در دولت مهدی (عج) (1)

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 355-372

نصرت الله آیتی


مهدی یاوران

دوره 2، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 73-92

نصرت الله آیتی


یوسف زهرا ( سلام الله علیها )

دوره 1، شماره 1، مهر 1380، صفحه 99-135

نصرت الله آیتی