نویسنده = جعفری، محمدصابر
مهدویّت و موانع فراروی مصلحان از منظر قرآن

دوره 7، شماره 19، آذر 1385، صفحه 199-228

محمدصابر جعفری


اندیشه مهدویت و آسیب ها

دوره 5، شماره 15، فروردین 1384، صفحه 45-74

محمدصابر جعفری


تنها بهار

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 53-70

محمدصابر جعفری


معرفی و بررسی کتاب عصر زندگی‏

دوره 2، شماره 3، فروردین 1381، صفحه 261-284

محمدصابر جعفری