نویسنده = واعظی، سید حسن
کاوشی در خبر‌ سعد بن‌ عبدالله‌ (اشعری) قمی‌

دوره 3، شماره 10، دی 1382، صفحه 227-254

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه (1)

دوره 3، شماره 7، فروردین 1382، صفحه 405-426

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


درنگی‌ در روایات‌ قتل‌های‌ آغازین‌ دولت‌ مهدی (عج)

دوره 2، شماره 6، دی 1381، صفحه 355-386

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


دلایل غیبت حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات

دوره 2، شماره 4، تیر 1381، صفحه 229-261

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی