نویسنده = علی اکبر مهدی پور
اهمیت فرهنگ مهدویت

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 31-52

علی اکبر مهدی پور؛ محمدتقی آیت‌اللهی؛ غلا‌مرضا بهروزلک؛ مجتبی مشیری


‌اماکن‌ زیارتی‌ منتسب‌ به امام زمان (عج) (وادی السلام)

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 431-460

علی اکبر مهدی پور