نویسنده = رحیم لطیفی
جایگاه اختیار و تلاش انسان در پدیده ظهور

دوره 11، شماره 36، بهمن 1390، صفحه 89-112

حسن ملایی؛ رحیم لطیفی


ولایت ، مهم ترین مبنای اندیشه مهدویت

دوره 7، شماره 23، دی 1386، صفحه 235-266

رحیم لطیفی


اثبات امامت و انسان کامل (2)

دوره 6، شماره 18، خرداد 1385، صفحه 41-72

رحیم لطیفی


انسان کامل و اثبات امامت (1)

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 117-140

رحیم لطیفی


برهان‌ عنایت‌ و اثبات‌ اصل‌ وجود امام (ع)

دوره 3، شماره 8.9، شهریور 1382، صفحه 105-134

رحیم لطیفی


برهان امکان اشرف و اثبات امامت

دوره 3، شماره 7، فروردین 1382، صفحه 67-84

رحیم لطیفی