نویسنده = بهروز جندقی
دکترین مهدویت و چالش هزاره گرایی

دوره 6، شماره 17، آذر 1384، صفحه 213-224

بهروز جندقی


بررسی مفهوم دکترین در دین پژوهی تطبیقی

دوره 5، شماره 16، مرداد 1384، صفحه 229-240

بهروز جندقی


شکل گیری شخصیت مسیحایی در اسلام و ویژگیهای آن: مهدی عج

دوره 5، شماره 15، فروردین 1384، صفحه 177-188

دانیال واکا؛ بهروز جندقی


عدالت در اندیشه مسیحیان

دوره 4، شماره 14، دی 1383، صفحه 264-279

بهروز جندقی


مهدی [عج]

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 197-200

رابرت اس. کرامر؛ بهروز جندقی


قائم آل محمّد[عج]

دوره 4، شماره 11.12، خرداد 1383، صفحه 201-204

دبلیو مادلانگ‌؛ بهروز جندقی