نویسنده = الهی نژاد، حسین
بررسی و تحلیل نمادگرایی در ندای آسمانی

دوره 21، شماره 72، خرداد 1400، صفحه 119-145

حسین الهی نژاد؛ محمود امیریان؛ فاطمه برمر


تحلیل روش شناسی عقلی مهدویت پژوهی

دوره 18، شماره 62، آذر 1397، صفحه 35-52

حسین الهی نژاد