نویسنده = محمدعلی فلاح علی آباد
بازترسیم معیارهای نقد شیوه‌ تأویلی‌گرایی مدعیان مهدویت

دوره 17، شماره 57، مرداد 1396، صفحه 95-116

محمدعلی فلاح علی آباد؛ حسن رحیم زاده میبدی


تحلیل و بررسی شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در ادعای پیشگویی زمان ظهور در روایت مفضل بن عمر

دوره 15، شماره 49، مرداد 1394، صفحه 103-128

عزالدین رضا نژاد؛ محمدعلی فلاح علی آباد


تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 7-32

امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد