نویسنده = محمدعلی فلاح علی آباد
تعداد مقالات: 5
2. بازترسیم معیارهای نقد شیوه‌ تأویلی‌گرایی مدعیان مهدویت

دوره 17، شماره 57، تابستان 1396، صفحه 95-116

محمدعلی فلاح علی آباد؛ حسن رحیم زاده میبدی


3. بررسی و نقد شاخصه های تاویل گرایی در جریان های انحرافی مهدویت

دوره 16، شماره 55، زمستان 1395، صفحه 101-126

محمدعلی فلاح علی آباد


4. تحلیل و بررسی شاخصه ها و ترفندهای بهائیت در ادعای پیشگویی زمان ظهور در روایت مفضل بن عمر

دوره 15، شماره 49، تابستان 1394، صفحه 103-128

عزالدین رضا نژاد؛ محمدعلی فلاح علی آباد


5. تبیین نقش گفتمان انتظار در مهندسی فرهنگ مقاومت

دوره 14، شماره 47، زمستان 1393، صفحه 7-32

امیرمحسن عرفان؛ محمدعلی فلاح علی آباد