نویسنده = صفری فروشانی، نعمت الله
فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی از آغاز تا پایان عصر حضور (260 ق)

دوره 21، شماره 72، خرداد 1400، صفحه 5-28

نعمت الله صفری فروشانی؛ رضا برادران


کاوشی در مهدویت نگاری سیدهاشم بحرانی با محوریت کتاب «حلیة الابرار»

دوره 20، شماره 70، آذر 1399، صفحه 59-88

نعمت الله صفری فروشانی؛ روح الله صمدی


سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 89-116

مسلم کامیاب؛ نعمت الله صفری فروشانی


ترفندهای روان شناختی مدعیان دروغین مهدویت، در ایران معاصر

دوره 16، شماره 55، بهمن 1395، صفحه 75-100

نعمت الله صفری فروشانی؛ مسلم کامیاب


بررسی کتاب «نور الانوار» علی اصغر بروجردی در حوزه مهدویت (با تاکید بر نشانه‌های ظهور)

دوره 14، شماره 44، اردیبهشت 1393، صفحه 109-136

محمد شهبازیان؛ نعمت الله صفری فروشانی