نویسنده = سید رضی موسوی گیلانی
بررسی و نقد دیدگاه‌های دیوید کوک در موضوع مهدویت و آخرالزمان اسلامی

دوره 16، شماره 55، بهمن 1395، صفحه 127-153

سید رضی موسوی گیلانی؛ زهیر دهقانی آرانی


مستشرقان و مهدویّت

دوره 6، شماره 18، خرداد 1385، صفحه 105-134

سید رضی موسوی گیلانی


میز گرد مفهوم شناسی دکترین مهدویت

دوره 6، شماره 17، آذر 1384، صفحه 5-28

علی‌رضا صدرا؛ محمد صابر جعفری؛ سید رضی موسوی گیلانی


دیدگاه پدیدار شناسانه هانری کربن به دکترین مهدویت

دوره 6، شماره 17، آذر 1384، صفحه 29-74

سید رضی موسوی گیلانی