نویسنده = خدامراد سلیمیان
تحلیل نظریة شهادت امام مهدی ع از دیدگاه روایات

دوره 13، شماره 43، بهمن 1392، صفحه 49-68

خدامراد سلیمیان


بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا

دوره 13، شماره 42، مهر 1392، صفحه 128-146

طیبه نقی ‌پور؛ خدامراد سلیمیان


بیعت؛ سازوکار مشارکت سیاسی مردم در حکومت مهدوی

دوره 12، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 89-112

خدامراد سلیمیان


رجعت از نگاه قرآن

دوره 7، شماره 19، آذر 1385، صفحه 229-252

خدامراد سلیمیان