نویسنده = الهی نژاد، حسین
مهدویت؛ فرجام تنازع حق و باطل

دوره 12، شماره 39، بهمن 1391، صفحه 105-138

حسین الهی نژاد


کنکاشی در علم به ظهور

دوره 12، شماره 37، خرداد 1391، صفحه 129-152

حسین الهی نژاد


در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی

دوره 11، شماره 35، مهر 1390، صفحه 61-86

حسین الهی نژاد


برهان لطف و غیبت

دوره 9، شماره 31، بهمن 1388، صفحه 99-124

حسین الهی نژاد


مهدویت و عقل‌گرایی

دوره 8، شماره 27، بهمن 1387، صفحه 145-170

حسین الهی نژاد


هم گرایی مسلمانان در باور داشت مهدویت

دوره 7، شماره 23، دی 1386، صفحه 123-156

حسین الهی نژاد


مهدویت و زبان دین

دوره 7، شماره 20، اردیبهشت 1386، صفحه 111-156

حسین الهی نژاد