نویسنده = برادران، رضا
فرایندشناسی تاریخی باورمندی مسلمانان به نام مهدی از آغاز تا پایان عصر حضور (260 ق)

دوره 21، شماره 72، خرداد 1400، صفحه 5-28

نعمت الله صفری فروشانی؛ رضا برادران


مهدی باوری در میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه

دوره 15، شماره 50، آبان 1394، صفحه 7-30

نعمت‌الله صفری فروشانی؛ رضا برادران