نویسنده = زهیر دهقانی آرانی
سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)

دوره 19، شماره 65، شهریور 1398، صفحه 103-134

زهیر دهقانی آرانی


سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 1979 تا 2000 میلادی)

دوره 18، شماره 63، بهمن 1397، صفحه 27-57

روح الله شاکری زواردهی؛ زهیر دهقانی آرانی


سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (دوره اول؛ از 1828 - 1945 میلادی)

دوره 18، شماره 61، شهریور 1397، صفحه 55-83

محسن الویری؛ زهیر دهقانی آرانی


بررسی و نقد دیدگاه‌های دیوید کوک در موضوع مهدویت و آخرالزمان اسلامی

دوره 16، شماره 55، بهمن 1395، صفحه 127-153

سید رضی موسوی گیلانی؛ زهیر دهقانی آرانی


بررسی و نقد نظرات «ضد مسیح اسلامی» و « اسلام، ردای ضد مسیح» در تطبیق ضد مسیح بر منجی اسلامی

دوره 16، شماره 52، اردیبهشت 1395، صفحه 45-70

روح الله شاکری زواردهی؛ زهیر دهقانی آرانی