نویسنده = رحیمی جعفری، محسن
بررسی و نقد ادّعای امامت جعفربن‌علی الهادی(ع) و پیامدهای آن

دوره 21، شماره 72، خرداد 1400، صفحه 93-118

عزالدین رضانژاد؛ محسن رحیمی جعفری؛ زینب رضانژاد کلائی


بازکاوی روایت اصبغ بن نباته از «تعداد ائمه» و «مسئله غیبت

دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 27-54

محمد شهبازیان؛ محسن رحیمی جعفری


تحلیلی بر عملکرد امامان بنی الرضا در زمینه سازی غیبت و پذیرش امام زمان

دوره 19، شماره 64، خرداد 1398، صفحه 5-26

غلامرضا بهروزی لک؛ محسن رحیمی جعفری


بررسی عوامل تقویت و تضعیف امتداد تاریخی مدعیان مهدویت

دوره 18، شماره 61، شهریور 1397، صفحه 105-127

عزالدین رضانژاد؛ محسن رحیمی جعفری