نویسنده = روح الله شاکری زواردهی
گونه شناسی بسترهای پیدایش رویکرد انکار مهدویت در اهل سنت

دوره 20، شماره 71، اسفند 1399، صفحه 25-50

روح الله شاکری زواردهی؛ میثم دوست محمدی؛ سعید خادم حضرتی


بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری

دوره 20، شماره 69، شهریور 1399، صفحه 79-107

روح الله شاکری زواردهی؛ مسلم کامیاب


بررسی و نقد دیدگاه طاهربن عاشور در مسئله مهدویت با تأکید بر منابع اهل سنت

دوره 19، شماره 67، بهمن 1398، صفحه 51-72

روح الله شاکری زواردهی؛ میثم دوست محمدی


سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 1979 تا 2000 میلادی)

دوره 18، شماره 63، بهمن 1397، صفحه 27-57

روح الله شاکری زواردهی؛ زهیر دهقانی آرانی