کلیدواژه‌ها = رجعت
تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس

دوره 20، شماره 70، آذر 1399، صفحه 141-162

سید رضی موسوی گیلانی؛ حسین علی جباری


مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زیارت آل‌یاسین

دوره 12، شماره 38، آبان 1391، صفحه 91-114

روح الله شاهدی؛ سید اسحاق حسینی کوهساری