کلیدواژه‌ها = آخرالزمان
تحلیل و بررسی امکان کاربست «الاهیات امید» مولتمان در آموزه مهدویت شیعی

دوره 20، شماره 68، خرداد 1399، صفحه 83-106

احمدرضا مفتاح؛ باقر طالبی دارابی؛ مهراب صادق نیا؛ مریم شهرزاد


بررسی و تحلیل استنادات روایی جریانات انحرافی بر مذمت فقها

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1396، صفحه 91-112

محمد شهبازیان؛ عبدالرضا حسناتی نجف‌آبادی


بررسی ادعای ولادت مهدی موعودع در آخرالزمان، در روایت أم هانی (با تأکید بر نقد ادعای بهائیت)

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 111-128

محمد علی فلاح علی آباد؛ عزاالدین رضانژاد


محورهای امید در ادیان ابراهیمی

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 157-173

محسن شریعتی؛ مهراب صادق نیا