کلیدواژه‌ها = شیعه
تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس

دوره 20، شماره 70، آذر 1399، صفحه 141-162

سید رضی موسوی گیلانی؛ حسین علی جباری


بررسی و تحلیل اسناد عریضه نویسی با تأکید بر آسیب‌های آن

دوره 13، شماره 42، مهر 1392، صفحه 73-96

محمد شهبازیان؛ محمد امین بالادستیان؛ روح الله شاکری زواردهی


بازخوانی عوامل پیدایش و انحطاط انشعابات انحرافی شیعه در غیبت صغرا

دوره 13، شماره 42، مهر 1392، صفحه 128-146

طیبه نقی ‌پور؛ خدامراد سلیمیان


بررسی تشابهات کار ویژه‌های حکومت موعود در اندیشه شیعه و یهود

دوره 11، شماره 34، فروردین 1390، صفحه 145-174

سعیده معین نجف آبادی