کلیدواژه‌ها = منجی‌گرایی اسلامی
سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 2001 میلادی تاکنون)

دوره 19، شماره 65، شهریور 1398، صفحه 103-134

زهیر دهقانی آرانی


سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (از 1979 تا 2000 میلادی)

دوره 18، شماره 63، بهمن 1397، صفحه 27-57

روح الله شاکری زواردهی؛ زهیر دهقانی آرانی


سیر تحول آرای مستشرقان در مورد مهدویت (دوره اول؛ از 1828 - 1945 میلادی)

دوره 18، شماره 61، شهریور 1397، صفحه 55-83

محسن الویری؛ زهیر دهقانی آرانی


نقد و بررسی دیدگاه‌های تیموتی فرنیش در زمینه مهدویت

دوره 14، شماره 47، بهمن 1393، صفحه 127-153

زهیر دهقانی آرانی؛ سیدرضی موسوی گیلانی