کلیدواژه‌ها = بهائیت
تحلیل پیشینه روشی و محتوایی بابیت و بهائیت در آموزه‌های اسماعیلیه

دوره 17، شماره 58، آبان 1396، صفحه 117-142

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ سید علی موسوی نژاد


بررسی و نقد تأویل «قیامت موعود» به «قیام قائم»

دوره 17، شماره 56، اردیبهشت 1396، صفحه 33-54

محمدعلی پرهیزگار؛ رحمان عشریه؛ عزالدین رضانژاد


بررسی ادعای ولادت مهدی موعودع در آخرالزمان، در روایت أم هانی (با تأکید بر نقد ادعای بهائیت)

دوره 13، شماره 41، مرداد 1392، صفحه 111-128

محمد علی فلاح علی آباد؛ عزاالدین رضانژاد


پیوند و همکاری بهائیت با رژیم پهلوی

دوره 8، شماره 27، بهمن 1387، صفحه 195-222

محمدرضا نصوری