نویسنده = محمدرضا جباری
تعداد مقالات: 3
1. تجلی عدالت مهدوی در عدالت کارگزاران

دوره 4، شماره 14، زمستان 1383، صفحه 171-186

محمدرضا جباری


2. نقش و جایگاه توقیعات‏ در عصر غیبت ‏صغری‏

دوره 2، شماره 3، بهار 1381، صفحه 140-165

محمدرضا جباری


3. سازمان رهبری شیعه‏ در عصر غیبت صغری‏

دوره 1، شماره 1، پاییز 1380، صفحه 157-168

محمدرضا جباری