شماره جاری: دوره 20، شماره 69، تابستان 1399، صفحه 1-166 

3. ترسیم آینده اخلاقی جهان، با تأکید بر ظرفیت‌های عصر ظهور

صفحه 53-77

محمدرضا ضمیری؛ سیدحسن بطحائی گلپایگانی؛ عبدالهادی رضایی تالارپشتی؛ پرستو مصباحی جمشید