اطلاعات چاپ شماره های بعدی فصلنامه انتظار موعود

با عرض سلام خدمت بازدید کنندگان محترم جهت آگاهی بیشتر عرض می شود:
مجله شماره 65 در مرحله ویراستاری و صفحه بندی می باشد.
مجله شماره 66 مقالات آماده جهت ارسال برای ویراستاری است.
مجله شماره 67 تا کنون 3 مقاله درحال اصلاح نهایی و مقالات باقی مانده درحال اصلاح و ارزیابی می باشد.