نویسنده = نجم الدین طبسی
تعداد مقالات: 16
2. آموزه‌های مهدوی در آیینة کلام رضوی

دوره 10، شماره 33، پاییز 1389، صفحه 87-112

نجم الدین طبسی


3. سیدحسنی در خطبه البیان، از سند تا متن

دوره 10، شماره 32، بهار 1389، صفحه 51-68

نجم الدین طبسی


4. نگرشی در روایات سیدحسنی

دوره 9، شماره 31، زمستان 1388، صفحه 25-50

نجم الدین طبسی


5. زیارت ناحیه مقدسه

دوره 7، شماره 20، بهار 1386، صفحه 191-214

نجم الدین طبسی


6. سفارت و نیابت خاصه

دوره 6، شماره 18، بهار 1385، صفحه 135-154

نجم الدین طبسی


7. حدیث شناسی / الامامه و التبصره من الحیره

دوره 6، شماره 18، بهار 1385، صفحه 179-208

نجم الدین طبسی


8. بررسی احادیث عدالت مهدوی

دوره 5، شماره 15، بهار 1384، صفحه 211-226

نجم الدین طبسی


9. ‌کاوشی‌ در خبر سعد بن عبداللّه (اشعری) قمی (2)

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1383، صفحه 461-482

نجم الدین طبسی


10. کاوشی در خبر‌ سعد بن‌ عبدالله‌ (اشعری) قمی‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 227-254

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


11. سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه(2)

دوره 3، شماره 8.9، تابستان 1382، صفحه 391-398

نجم الدین طبسی


12. سیری در کتاب کمال الدین و تمام النعمه (1)

دوره 3، شماره 7، بهار 1382، صفحه 405-426

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


13. درنگی‌ در روایات‌ قتل‌های‌ آغازین‌ دولت‌ مهدی (عج)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1381، صفحه 355-386

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


14. نهی از قیام در بوته ی نقد و تحلیل روایی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1381، صفحه 355-372

نجم الدین طبسی


15. دلایل غیبت حضرت مهدی (عج) از دیدگاه روایات

دوره 2، شماره 4، تابستان 1381، صفحه 229-261

نجم الدین طبسی؛ سید حسن واعظی


16. حکم تسمیه و نام حضرت ولی عصر(عج)

دوره 2، شماره 3، بهار 1381، صفحه 203-226

نجم الدین طبسی