نویسنده = مسلم کامیاب
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و نقد فرضیه تعدد قائم در جریان مدعی یمانی احمد اسماعیل بصری

دوره 20، شماره 69، تابستان 1399، صفحه 79-107

روح الله شاکری زواردهی؛ مسلم کامیاب


3. تبیین و نقد ترفند‌های عوام فریبی جریان‌های انحرافی مهدوی در تاریخ معاصر

دوره 18، شماره 63، زمستان 1397، صفحه 107-131

عزالدین رضانژاد؛ مسلم کامیاب


4. سبک شناسی مواجهه عالمان اهل سنت در تقابل با انحرافات مهدویت

دوره 17، شماره 58، پاییز 1396، صفحه 89-116

مسلم کامیاب؛ نعمت الله صفری فروشانی


5. کاوشی در بازشناسی احمدبن هلال عبرتائی از مدعیان دروغین وکالت

دوره 14، شماره 44، بهار 1393، صفحه 137-162

مسلم کامیاب؛ امیر محسن عرفان