نویسنده = عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا
تعداد مقالات: 3
1. مهدویت

دوره 5، شماره 15، بهار 1384، صفحه 167-176

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا


2. امام مهدی ع منجی اسلام (2)

دوره 4، شماره 11.12، بهار 1383، صفحه 153-196

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی


3. ‌امام‌مهدی (عج) منجی ‌اسلام‌ (1)

دوره 3، شماره 10، زمستان 1382، صفحه 99-122

عبدالعزیز عبدالحسین‌ ساشدینا؛ سید محمدتقی آیت اللهی