نویسنده = روح الله شاهدی
تعداد مقالات: 3
1. مستندات قرآنی عرضه باور به رجعت و مواقف پس از مرگ، در زیارت آل‌یاسین

دوره 12، شماره 38، پاییز 1391، صفحه 91-114

روح الله شاهدی؛ سید اسحاق حسینی کوهساری


2. عرضه عقاید در زیارت آل یاسین و هماهنگی

دوره 11، شماره 35، پاییز 1390، صفحه 21-36

روح الله شاهدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری


3. شناختنامه زیارت آل یاسین

دوره 11، شماره 34، بهار 1390، صفحه 33-54

روح الله شاهدی؛ سیداسحاق حسینی کوهساری