کلیدواژه‌ها = موعودباوری
1. هزاره‌گرایی؛ رویکردها وگونه‌ها

دوره 16، شماره 52، بهار 1395، صفحه 71-94

مهراب صادق نیا؛ سعید توسلی خواه


2. کارکردهای موعود باوری در آیین یهود

دوره 15، شماره 48، بهار 1394، صفحه 51-68

روح الله شاکری زواردهی؛ محسن شریعتی