تعداد مقالات: 632
627. بررسی و تحلیل منابع مشروعیت حکومت مهدوی

دوره 19، شماره 67، زمستان 1398، صفحه 117-137

علی ملکی


630. تحلیل راهکارهای مشترک نفوذ جریان‌‌های انحرافی معاصر در بستر آموزه‌‌های مهدویت

دوره 20، شماره 68، بهار 1399، صفحه 133-158

جواد اسحاقیان درچه؛ حجت حیدری چراتی


632. تحلیل انتقادی غیبت و رجعت در اندیشه برنارد لوئیس

دوره 20، شماره 70، پاییز 1399، صفحه 141-162

سید رضی موسوی گیلانی؛ حسین علی جباری