دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، زمستان 1386، صفحه 5-266 
1. میزگرد اتحاد ملی، انسجام اسلامی و مهدویت

صفحه 5-26

مجتبی کلباسی؛ غلامرضا بهروز لک؛ نجف لک‌زایی