فرهنگ دفاعی مهدوی و کارکرد آن در گفتمان سازی جدید اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عقیدتی- سیاسی شهید محلاتی

2 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه خوارزمی

چکیده

مبنای پژوهش حاضر، واکاوی «فرهنگ دفاعی مهدوی4 و کارکرد آن در گفتمان سازی جدید اسلامی»است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و یافته­های پژوهش گویای آن است که آموزه­های مهدویت دارای ظرفیت بالایی برای گفتمان­سازی در سطح جهانی است. کارکرد فرهنگی- دفاعی مهدویت4 در سطوح گوناگون «بینش­»­ها، «ارزش»­ها و «نماد»ها توانایی معرفی مهدویت4 را به عنوان گفتمان غالب در دوران معاصر ایجاب می­کند. از جمله کارکردهای بینشی مهدویت4 در بعد فرهنگی – دفاعی عبارتند از: استحکام بخشی و تقویت ایمان و باورهای دینی، به ویژه در مقوله امامت؛ التزام بینشی نسبت به امام زمان4 موثر بر فرهنگ و تقویت روحیه دفاع و پاسخ­گویی به شبهه‌ها و صیانت جامعه از انحراف. کارکرد­های ارزشی مهدویت4 نیز عبارتند از: ارزش­های اخلاقی و تربیتی موثر بر خودسازی فردی و اجتماعی؛  ارزش­های اقتصادی مبنی بر عدالت؛ کاهش نابرابری اقتصادی و برقراری نظام اقتصادی ارزش­مدار؛ ارزش­های سیاسی و اجتماعی موثر بر ایجاد و تقویت همبستگی اجتماعی و تقویت امید به آینده. از جمله کارکردهای نمادی می­توان به نمادهای دیداری، شنیداری و تصویری اشاره کرد که بر گفتمان­سازی جدید اسلامی و نهادینه کردن فرهنگ جهانی مهدویت موثرند.

کلیدواژه‌ها