درباره نشریه

«فصلنامه انتظار موعود4» نشریه­ای علمی ـ پژوهشی است که به صورت تخصصی در حوزه معارف مهدوی به منظور ارتقای علمی و ایجاد فضای نقد و بررسی بین محققان و اندیشمندان حوزه مهدویت به نشر مقالات علمی ـ پژوهشی می­پردازد. مخاطبان اصلی نشریه، متخصصان و صاحب نظران معارف مهدوی بوده و فصلنامه تلاش می‌کند مقالاتی در این نشریه منتشر خواهد شد که به تأیید ارزیابان علمی مجله رسیده و دارای شرایط زیر باشد:

1. مسئله محور و بر یک موضوع خاص تمرکز کرده باشد؛

2. به منابع معتبر اسلامی و به ویژه معارف اهل بیت: مستند و دارای قدرت استدلال و تبیینی در عرصه مهدویّت باشد؛ به طوری‌که با ارائه دیدگاه‌های جدید، یا روش جدید در حل مسائل، به توسعه علم بیفزاید؛ به گونه‌ای که از نظر اهل تحقیق، مقالات در حد مقالات پژوهشی باشد.

3. علاوه بر نوآوری در عرصة مهدویّت، به شبهات و مسائل علمی پیش‌روی جامعه اسلامی پاسخ دهد.